TTM Servisler

Laboratuvar

Laboratuvar

Biyokimya
Kan, idrar ve diğer vücut sıvıları incelenir. Sevk eden hekim veya ünitenin istediği değerlendirmeler kısa sürede yapılarak, raporlanır. Birçok hastalığın tanısında bu verilerden yola çıkılarak doğru sonuca varılır.

Mikrobiyoloji
Çeşitli gıda ve sıvı örneklerinin bakteriyolojik incelemesi bu bölümde yapılır. Zehirlenme, salgın gibi vakalar bu incelemelerle kısa zamanda doğru olarak değerlendirilebilir. Çeşitli kültür ve duyarlılık testleri gerçekleştirilir.

Hematoloji
Gebelik testi ve kan grubu belirlenmesi, tam kan sayımı ve tam idrar tahlili, dışkı incelemesi kısa sürede yapılır.

Hormon
Vücudumuzdaki çeşitli hormonlar incelenerek değerlendirilir. Hormonal dengenin bireyin sağlığı üzerindeki etkileri dikkate alınarak doğru tanı ve doğru tedaviye ulaşılır

Laboratuvar hizmetleri, tedaviye sağladıkları katkı nedeniyle sağlığın önemli bir parçası sayılıyor.

Hematolojik Analizler
Biyokimya Analizleri
İdrar Analizleri
Gaita (Dışkı) Analizleri
Hormon Analizleri
Serolojik Analizler
Sperm Analizleri