TTM Servisler

Çocuk Hastalıkları

Çocuk Hastalıkları

Çocuk Hastalıkları

 

Ünitemiz bünyesinde, çocukluk dönemine ait her türlü sağlık sorunuyla ilgili olarak poliklinik hizmetleri yanında, yatılı tedavi ve takip işlemleri başarıyla gerçekleştiriliyor.
Çocuk hastalıkları bölümünde 0-14 yaş arasındaki çocuklar tedavi ediliyor. Bu yaş grubunda yer alan çocuklardaki hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılıyor.

Çocuk sağlığı açısından sürdürülen hizmetler kapsamında “koruyucu hekimlik” çalışmalarına büyük önem veriliyor. Buna bağlı olarak çocuklarımızın ileriye dönük sağlık sorunlarının kontrolü açısından aşılama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Çocuk hastalıkları ve çocukların genel sağlığı, annenin tutum ve davranışlarıyla yakından ilgili olduğu için, annelik bilincinin gelişmesine ilişkin çalışmalara da önem veriliyor. Hastanemizin halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmayı benimseyen genel stratejisi doğrultusunda, anne eğitimi ön planda tutuluyor.

Ünitemiz çalışmaları kapsamında, anne adayları ve anneler, hem kendi beslenmeleri hem bebeklerinin beslenmesi konusunda bilgilendiriliyor. Annelere ve anne adaylarına verilen eğitim çerçevesinde anne sütünün değeri, emzirmenin önemi ve çocuk sağlığına etkileri etraflıca anlatılıyor.

Nasıl hizmet veriyoruz?
İnsan sağlığı anne karnında başlıyor. Bu gerçek anne ve çocuk sağlığının önemini ortaya koyuyor. çocuk sağlığına bu temel anlayışla yaklaşıyor.
Çocuk, doğduğu anda, annesinden aldığı özellikleri taşıyor. Dış etkenlerden korunmasında annenin bağışıklık sisteminin gücü etkili oluyor.

Çocukta ortaya çıkacak rahatsızlıkların çoğunda bu sistemin yapısını sorgulamak gerekiyor. Bu da çocuk hastalıkları konusunda tanı ve tedavi için annenin özelliklerine bakmayı zorunlu hale getiriyor.
Bir başka ifadeyle, Türkiye Hastanesi hekim ve sağlık hizmetlileri, çocuk hastalıkları ve çocuk sağlığı konusunda annelerle işbirliği yaparak ailelerle el ele vererek çalışmanın önemine inanıyor.

Bu anlayışla programlanan çalışmalar, uzman hekimler kontrolünde yürütülüyor:

Çocuk hastalıkları
Hastanemiz acil servisi radyoloji ünitelerinin teknolojik desteğiyle hizmet veren Kliniğimizde bütün çocuk hastalıklarının tanı ve tedavileri yapılıyor.

Bunlar arasında şu hastalıklar yer alıyor:

Bulaşıcı hastalıklar
Hepatit A (bulaşıcı sarılık)
Hepatit B
Kızamık
Kızamıkçık
Kabakulak
Difteri
Boğmaca
Tetanos
Çocuk felci
Menenjit
Bebeklik hastalıkları
Diğer hastalıklar
Bu gruplarda verilen hizmetler koruyucu aşılar, beslenme ve genel sağlık konularını kapsıyor.

Çocuk sağlığıyla ilgili hizmetler hastanemizde çocuk polikliniğine bağlı olarak şu servislerde veriliyor:
Acil
Acil hizmetleri, gündüz staff hekimler tarafından, gece nöbetçi uzman doktorlar tarafından yürütülüyor. 24 saat süreyle her türlü sağlık sorununa müdahale edilebiliyor.

Yenidoğan Servisi
Yeni doğan bebeklerin takip ve bakımı Yenidoğan Servisi’nde yapılıyor. Yeni doğan bebeklerde zeka testi için gerekli tahliller gerçekleştiriliyor.

Yeni Doğan Yoğun Bakım
Problemli, riskli, yeni doğan bebekler ile premutüre (erken doğan) bebeklerin takibi ve tedavisi bu serviste yapılıyor. Sarılık tedavisi ve gerekli durumlarda kan değişimi yapılıyor.

Aşılama
Çocuk sağlığında aşı ayrıntılı yer tutuyor. Çocukluk dönemi hastalıklarından korunma amaçlı aşıların uygulama ve takibi dikkatle sürdürülüyor.

Allerji ve Allerji Aşıları Polikliniği
Astım, kurdeşen, alerjik nezle, gıda alerjilerinin, çocukluk döneminde tedavisi gelecekteki muhtemel sıkıntıların önlenmesi bakımından önem taşıyor. Erken tedavi için alerji nedenlerinin belirlenmesi gerekiyor. Alerji Polikliniği’nde nedenlerin belirlenmesini sağlayacak tüm testler yapılıyor. Sonuçlarına göre gerekli tedaviler yürütülüyor.

Genel çocuk sağlığı
Bebeklik dönemini içeren 0-4 yaş arasında olduğu gibi 4-14 yaş arasındaki çocukluk döneminde de koruyucu aşılar yaşamsal önem taşıyor.

Anaokulu sıralarından başlayarak ilköğretim sürecini kapsayan çocukluk döneminde geçirilen hastalıkların çoğu bulaşıcı özellik taşıyor. Bu hastalıklar ancak aşı ile önlenebiliyor.
Okul ortamında bu hastalıklar salgınlara yol açabiliyor. Bunların salgına dönüşmemesi için karantina şartlarına uygun davranmak gerekiyor. Bu da ancak hastanın ve çevresindekilerin dikkatli davranmalarıyla sağlanabiliyor.

Bu süreçte hastayla temasın en aza indirilmesi gerekiyor. İster bir çocukluk dönemi hastalığı geçiriyor olsun ister genel bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olsun çocukların kesinlikle okula gönderilmemesi gerekiyor.

Çocukluk dönemi hastalıklarından korunmak için hastayla temastan kaçınmanın yanı sıra, iyi beslenmek ve soğuktan korunmak da önem taşıyor.